Zakup domu z licytacji komorniczej – na co uważać?
Dom Renata Nawałka - 25-02-2021

Zakup domu z licytacji komorniczej – na co uważać?

Kupno nieruchomości z licytacji komorniczej pozwala na szybkie sfinalizowanie transakcji w atrakcyjnej cenie. Z tej opcji korzystają osoby ze sporym zapleczem finansowym – wylicytowaną kwotę należy uiścić ustawowo w ciągu 14 dni. Zakup taki to również pewne ryzyko. Na co należy zwrócić uwagę, zanim zapadnie decyzja o uczestnictwie w licytacji?

Gdy narasta dług

Nieruchomości stają się przedmiotem licytacji z powodu niewypłacalności dłużnika. Jeżeli właściciel nie jest w stanie spłacać swoich należności, doprowadzając do powstania długu ciążącego na nieruchomości, prędzej czy później będzie musiał zmierzyć się z czynnościami windykacyjnymi.

Jeśli działania te nie przynoszą rezultatu, wierzyciel pozywa dłużnika do sądu. W trakcie postępowania sądowego dłużnik otrzyma tytuł wykonawczy, będący odpowiednikiem nakazu zapłaty. Jeśli pozwany nadal nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a komornik nie znalazł źródła, z którego mógłby ściągnąć dług, wówczas rozpoczyna się proces egzekucji komorniczej.

Kłopotliwi lokatorzy

Licytacja komornicza to nie tylko świetny sposób na zakup nieruchomości w dobrej cenie. Transakcja ta może wiązać się również z problemami, na które licytator nie był wcześniej przygotowany.

Co może stanowić kłopot? Najczęściej będą nim zameldowani lokatorzy. Warto sprawdzić ten fakt jeszcze przed przystąpieniem do licytacji, ponieważ brak takiej wiedzy może oznaczać dodatkowe, niemałe koszty dla zwycięzcy licytacji.

Zakup domu z licytacji komorniczej – na co uważać?

Zameldowani lokatorzy, którzy nie chcą wyprowadzić się z mieszkania, będą musieli zostać zmuszeni do opuszczenia lokalu w standardowym trybie postępowania eksmisyjnego. Oznacza to, że zwycięzca licytacji będzie musiał zapewnić lokatorom pomieszczenie zastępcze lub tymczasowe, do którego będą oni mogli się przeprowadzić. W celu wszczęcia postępowania eksmisyjnego należy rozpocząć proces przeciwko wszystkim lokatorom. To zaś nie gwarantuje sukcesu, ponieważ niektórzy lokatorzy mogą zajmować zlicytowany obiekt nawet pomimo zapewnienia im lokum zastępczego. Do tej grupy osób zalicza się kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne, osoby nieletnie, bezrobotne oraz obłożnie chore, a także emerytów i rencistów będących pod opieką ośrodka pomocy społecznej.

Obciążenie nieruchomości

Innym problemem może być różnego rodzaju obciążenie licytowanej nieruchomości. Jeśli na lokalu ciąży dług hipoteczny, jest on pokrywany ze środków wpłaconych przez zwycięskiego licytatora. Bank wówczas wykreśla wpis hipoteki z księgi wieczystej.

Nieruchomość może być jednak obciążona prawem najmu lub prawem dożywocia, co wiąże się już z poważnym kłopotem. Zgodnie z podpisaną wcześniej umową, osoba ma pełne prawo do tego, by zajmować wylicytowane mieszkanie aż do śmierci. W takiej sytuacji prawo działa na niekorzyść licytatora, który nic w tej sytuacji nie może zrobić.

Powyższe przykłady sugerują, by dokładnie rozeznać się w stanie prawnym nieruchomości jeszcze przed przystąpieniem do licytacji. To jedyny sposób na to, by uniknąć uciążliwych problemów.

Partnerem materiału jest Komornik Sądowy - komornik warszawa.